Länkar

Förbundet Aktiva seniorer    www.aktivaseniorer.com      

Vänersborgs kommun  www.vanersborg.se

Medborgarskolan  www.medborgarskolan.se/vanersborg

IT-förening för äldre  www.seniornet.se  

Internet – info http://www.enterinternet.se

Top