Hjälp

Medlemmar!

Vi är bekymrade för vår förening.
Trots 650 medlemmar har vi svårt att rekrytera cirkelledare och villiga att ingå i styrelsen.
Vår önskan med detta meddelande är att få gensvar så att föreningen kan fortleva.

Ring Gun Osterman 0521-614 59 om Du är intresserad.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Top