Styrelsen

 


Gun2Ordförande & Cirkelsamordnare

Gun Osterman
Norra Järnvägsgatan 6B
462 34 Vänersborg
Tel: 073 614 536 0
e-post: gun.ilona@gmail.com

Britta2Vice ordförande
Britta Johansson
Duellvägen 21
462 60 Vänersborg
Tel: 0521-658 46, 070 634 406 3
e-post: ake-britta@hotmail.com

Ingela2Sekreterare
Ingela Burwall
Kronogatan 46C
462 31 Vänersborg
Tel: 0521-636 17, 070 604 091 8
e-post: ingela.burwall@telia.com

Marie2Kassör
Marie Modéer
Kronogatan 4N
462 30 Vänersborg
Tel: 0521-671 72
e-post: hjalmar.27@telia.com
Maj-Britt2Klubbmästare
Maj-Britt Franzén
Lagmansgatan 3E
462 37 Vänersborg
Tel:0521-667 14

Barbro2Ledamot
Barbro Tviksta
Hamngatan 5A
462 33 Vänersborg
Tel: 0521-625 26, 073 073 85 94
e-post: boitviksta@gmail.com

Ledamot
Lars Ericsson 

Gundlebo 555
462 93 Vänersborg
Tel: 0730654929
e-post: larsericsson918@gmail.com   
Top