2016 Månadsmöte-Årsmöte Mars

Till detta möte kom 75 besök. Årsmöten tycks avskräcka och besöksantalet  blir därför alltid lågt.

Efter att Gun Osterman hälsat alla välkomna valdes Åke Källgård till ordförande för årsmötet. Alla punkterna på dagordningen behandlades snabbt och smidigt. Inga skrivelser eller motioner hade kommit in och Åke vädjade till medlemmarna att vara lite mer aktiva i fortsättningen.

Årsavgiften 75:- blir oförändrad.

Gun Osterman valdes till föreningsordförande år 2016.
Hon tackade för visat förtroende och tackade sedan årsmötets ordförande Åke Källgård med en blomma och en förhoppning om att han ville återkomma nästa år.

Efter årsmötet informerade Christina Nilsson från NTF om aktuell trafiksäkerhet.

Det var många viktiga punkter som hon tog upp och belyste på ett klart och informativt sätt. Till exempel berättade hon att 260 personer dog i trafiken förra året vilket kostade samhället 600 miljoner kronor.

Orsak till olyckor är främst:

  • Hastighet
  • Distraktion
  • Bilbälte – krockkudde är ett kompliment

Hälften av alla avlidna skulle överlevt om de hade haft bilbälte.

Barnbarn i bilen:

  • 0-6 mån. bakåtvänd
  • 6mån-5år        ”
  • 5år – 10-12år barnstol alt bälteskudde

Små barns huvud är tunga, därför skall dom sitta bakåtvända.
Christina avslutade sin utmärkta information med en önskan om att alla skulle föregå med gott exempel och använda cykelhjälm.

 

Christina avlöstes av Tina Lundström från Konsument Vänersborg.

Tina berättade att man på konsumentkontoret kan få rådgivning som är kostnadsfri och opartisk.
Mest utsatta grupper är äldre, unga och utlänningar.

Tina lämnade en alldeles utmärkt och tydlig broschyr som alla kunde ta med sig.

Den ena sidan behandlade: VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA SOM KONSUMENT.
Den andra sidan behandlade: VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA OM DIN EKONOMI?
På ett klart och tydligt sätt gick hon igenom punkt för punkt och vi fick reda på många viktiga saker för oss.

Ordförande Gun Osterman tackade Christina Nilsson och Tina Lundström för utmärkt information och överlämnade var sin blomsterbukett till dem.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och smörgås samt utlottning av bordsdekorationerna.

Vid pennan / Ingela Burwall