2016 månadsmöte November

178 besökare kom för att lyssna på Bo Knutsson som berättade om sina

25 år med antikrundan

 Bo berättade att han föddes in i yrket då hans pappa var auktionsförrättare i Skene och han fick hjälpa till från tidig ålder.
Han studerade nationalekonomi och när han blev färdig 1971 flyttade han till Vänersborg. Han arbetade som ekonom inom kommunen, men intresset för böcker och antikviteter tog överhand och han tog tjänstledigt för att starta en antikaffär.

London och engelska antikrundan intresserade honom mycket och han försökte tillsammans med en kollega att starta antikrundan här också.
Det gick trögt i början, men 1987 fick man kontrakt med BBC och första gången startade man på försök tillsammans med BBC på Kronoborgs slott. Då var 50% engelskt och 50% svenskt. Det blev succé och godkänt och kontraktet löper fortfarande efter 28 år.

Bo menar att det största museet vi har är vårat eget folkmuseum i våra hem.
Vid TV-inspelningarna är många engagerade och experterna är uppdelade i ett team inomhus vid det allmänna bordet och tre team vid bord utomhus. Man turnerar 10 -12 dagar och mycket av det som spelas in klipps bort inför visningen.
Vid bedömningen är historien bakom föremålet och dess proveniens mycket värdefullt för att kunna sätta rätt pris. Särskilt roligt tycker Bo att det är när han får intervjua de yngre barnen och värdera deras föremål. Han tycker att det känns hoppfullt att även unga människor delar hans intresse för antikviteter och deras värde.
Marknadspriser går upp och ner. Kopparsaker är t ex  inte dyra idag. Tycker man att en sak är söt så är den ofta inget värd.

Bo avslutade med att berätta att han skänker sitt arvode på 15.000 till Sister Margarets skola och vårdhem i Kenya. Det är ett hjälpprojekt som Rotary har och där Bo medverkar.

Gun tackade för ett intressant föredrag och överlämnade en fin blomsterbukett.
Mötet fortsatte med kaffe och smörgås samt utlottning av bordsdekorationerna.
Gun informerade om föreningsaktuellt och meddelade att Medborgarskolan flyttar till nya lokaler vid årsskiftet.Den nya adressen är Hamngatan 3.
Mötet avslutades och alla önskades välkomna till nästa möte fredag 16/12 då det är Lucia.

Vid pennan Ingela Burwall

Vill Du se foton från mötet? Klicka här

Top