Veckoaktiviteter

Våren 2018

Studiecirklar

De flesta aktiviteter får du som medlem ta del av till en kostnad av 50 kronor per cirkel och termin (exkl kursmaterial).  *   bokkostnad tillkommer på dessa cirklar, ca 200-300kr.

Det är många som vill vara med och en del aktiviteter blir fort fulltecknade. 

Du kan läsa mer om cirklarna och anmäla dig genom att   klicka här  

 

Aktuella cirklar:

Bilder från 3 resor i Europa

Bokcirkel

Canasta  / Tot 4 olika cirklar med egen ledare och tid. 

Författare

Intressanta resmål 

Jazz från A-Ö

Lär dig hjärt- lung-räddning / 1 tillfälle  8/3

Mitt liv som sjökapten

NTF:s material om äldre i trafiken  1 tillfälle den 29/1

Romersk fornkunskap och grunderna i det latinska språket*

Sverige under 2:a världskriget

Tenntrådsarbete

Vinamatörerna 

Vinkännedom 

Whiskykännedom forts.

Våra svenska världsarv *

Boule   
Fredagar kl 1000-1200 spelas året om på Vassbottengatan 14,   Ingen anmälan.
Kontaktman Per Arne Söderström

 

Top