2019 Årsmöte

Årsmötet torsdag 22/3 med 112 medlemmar.

Trubadurerna Alf Ivarsson, gitarr och Jan Albertsson, dragspel var inbjudna att underhålla.

Framtidsgruppen under ledning av Åke Källgård hade kommit upp med tanken att skriva en hyllningssång till avgående styrelsen. Hyllningsvisan framfördes av Framtidskören en gång och också unisont, ackompanjerade av trubadurerna.

Mötet började med själva dagordningen där ny ordförande och sekreterare presenterades projicerade på väggen med bilder, då de inte var närvarande. Förslag till övriga nya styrelsemedlemmar lästes upp av mötesordförande Åke Källgård och mötesdeltagarna gav sitt godkännande till de föreslagna nya styrelsemedlemmarna.  Medlemsavgiften fastställdes till 100:-/år.

Den gamla styrelsen avtackades med blomster, som lämnades över av Framtidsgruppen och den nya styrelsen. Avgående ordförande Gun Osterman framförde ett tack från den gamla styrelsen, där många suttit i 16 år och önskade den nya lycka till.  Med sina blommor i famnen stämde alla upp i hyllningssången som kan ses här på sidan liksom tillhörande bilder.

Efter årsmötesproceduren underhöll trubadurerna med att framföra underhållande musik och med roliga historier. Alf och Jan visste hur de skall få igång sin publik. Båda är från Kungälvstrakten och gör cirka 50 spelningar per år. På sidan här kan du se bilder och videoupptagningar från deras framträdande. Spelningen avslutades med hyllningssången och ett Ja må dom leva ……

Sedvanligt kaffe med smörgås serverades och därefter lottdragning.

Framtidsgruppens medlemmar har varit Åke Källgård, Ewa Björendahl, Anna-Lena Löfquist, Barbro Hedberg, Berit Andersson, Ing-Britt Samuelsson, Roland Strid, Stellan Kårestig.

Hyllningsvisa med TACK

Tillägnad Maj-Britt, Gun, Britta, Marie, Ingela, Barbro
 
Melodi: Mors lille Olle
 
Sex glada damer ifrån oss går
ni stretat för oss uti sexto-on år
Möten och resor ni fixat så bra
Därför vi hurrar och trall la la la

Gun har fört ordet med stor bravur
ängslig i början men kom ur sin bur.
En nuna i taget och ingen var sur 
alla hörde på å sa ja… eller hur?

Ingela pingla vid handen oss fört 
reseminnen fixat för minnet så skört 
turer med mål som vi numera sett
inget var tråkigt och inget var lett

Barbro Fortunaas blomsterhjälp
aldrig har någon en kru-uka vält?
Brittas servetter för samlare är
kvintessen av AS som vi har så kär

Utan Marie hade vi gått kaputt
allt ska gå runt utan att ta-a slutt
i kassan för då finns det ingenting kvar
av blåbär till björnen som ju var så rar
 
Ni har ställt upp uti många år
nu slipper ni duka för vår kaffetår
men välkomna är ni att ta er en lott
och därmed berika vår sparade pott 

Sex glada damer ifrån oss går
Vi tackar och bockar för alla de år
Ingela Britta o Maj-Britt och Gun
Barbro Marie våra rosor ni får
Text: Lars Ericsson m.fl.

Länken här under leder till Årsmötets protokoll

https://www.dropbox.com/s/p0y1jt8frmk18my/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll%202019%2003%2022.pdf?dl=0


.

Här stämmer vi upp i en hyllningssång till gamla styrelsen


Spelemännen drar av en god låt


 

 

Top