Medlemskap

Ansök om medlemskap

Du som vill bli medlem i Aktiva Seniorer vänd Dig till Camilla Christensen på Medborgarskolan där hon träffas må-to kl 09.30-13.00, eller per tel 0521-570302.
Alternativt kan du sätta in medlemsavgiften f n 100 kr/person och kalenderår för 2019 på vårt postgirokonto nr 56 64 76-8. Glöm ej ange avsändare!

Vill du veta mer kan Du kontakta någon i föreningens styrelse.

Medlemsförmåner

Genom Aktiva Seniorer har Du som medlem rabatt på tågresor med SJ. 

Du är olycksfallsförsäkrad under deltagande i Aktiva Seniorers verksamhet.

Läs mer här