Hjälp

Medlemmar!
Vi är bekymrade för vår förening.
Trots nära 600 medlemmar har vi svårt att rekrytera cirkelledare och villiga att ingå i styrelsen. 
Vi har startat en framtidsgrupp med syfte att diskutera denna förenings fortsatta verksamhet.
Vår önskan med detta meddelande är att få gensvar så att föreningen kan fortleva.
Ring Gun Osterman 073 614 53 60 om Du är intresserad.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Top