Styrelsen

Ordförande
Barbro Schönqvist
Kronogatan 33
462 31 Vänersborg
Tel:  073 600 59 01
e-post: babschon@gmail.com

 

Sekreterare
Göran Ekman
Bryggvägen 4A
462 42 Vänersborg
Tel: 070 226 3401 

e-post: gr.ekman24477@gmail.com

Kassör
Roland Strid
Tegelbruksvägen 188
462 55 Vänersborg
Tel: 070 696 1509

e-post:rost@gotanet.se

Ledamot och Klubbmästare

Berit Andersson
Björkholmsgatan 32A
462 62 Vänersborg
Tel:073 088 9970

e-post: beritandersson42@hotmail.com

Ledamot
Solveig Larsson
Tegelbruksvägen 152
462 55 Vänersborg
Tel: 070 977 0297

e-post: solveig.l.larsson@gmail.com

Ledamot och vice ordförande
Anna-Lena Löfquist
Vänerparken 10
462 35 Vänersborg
Tel: 073 227 8670

e-post: annalena.lofquist@tele2.se

Webbmaster och PR
Lars Ericsson
Holms Torp 7
464 93 Mellerud
Tel: 073 065 49 29
 e-post: larsericsson918@gmail.com
Revisorer Stellan Kågerstig och Marianne Runberger