Terminsprogram

Under vår och höst har vi ett möte i månaden. I programmet ingår en gästföreläsare utöver information om cirklar och resor.

Våra studiecirklar bedrivs mestadels i Medborgarskolans lokaler.

Två eller flera resor anordnas varje termin. Oftast är det bussresor på en eller flera dagar.