Länkar

Förbundet Aktiva seniorer    www.aktivaseniorer.com      

Vänersborgs kommun  www.vanersborg.se

Medborgarskolan  www.medborgarskolan.se/vanersborg

Viktiga resurser för seniorer   konsument.se/seniorer/   

Internet – info http://www.enterinternet.se