Nyheter

 
Vänersborgs kommun:

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig en HÄLSOCIRKEL  MED FOKUS PÅ HÄLSA OCH BALANS I LIVET

Anhörigstödet i Vänersborg erbjuder hälsocirkel för dig som är anhörig. Syftet med cirkeln är att du som anhörig ska få tid och möjlighet att fokusera på dig själv och din egen hälsa. Vi kommer fördjupa oss i teman såsom sömn, kost, fysisk aktivitet och återhämtning. Träffarna varvas med gästföreläsningar, information och gemensam reflektion.

Dag och tid: Med start onsdag 18/9, kl. 14.00 – 16.00, vi kommer att träffas vid 6 tillfällen under hösten.

Plats: Norra Järnvägsgatan 2 D, ingång från innergården

För mer information och anmälan:

Mejla till helene.larsson@vanersborg.se alt. ring: Heléne Larsson 0521- 72 26 50

eller till: helena.pettersson@vanerborg.se, alt. ring: Helena Pettersson 0521 – 72 20 20

Cirkeln är kostnadsfri och lättare förtäring ingår

VARMT VÄLKOMNA!

————————————————————————————————————————–

Utdrag ur vårt senaste nyhetsbrev

Hej och välkommen till höstens aktiviteter. Här får du lite information om ändringar och nyheter hos oss.

OBS! Tiden för månadsmötena är ändrade till klockan 11:00.

För dig som har Swish har vi infört möjligheten att swisha avgiften för
månadsmöten och studiecirklarna. Om du swishar betalningen för ett möte,
skriv i meddelanderutan ”möte och datum” och visa inbetalningen till kassören.
Om du swishar en betalning för en studiecirkel, skriv i meddelanderutan vilken
studiecirkel det gäller och cirkelns startdatum.
Swishnumret du skall använda är 1236 32 82 80
Om du föredrar att betala som du brukar vid månadsmötena och för
studiecirklarna så går det bra.

I vårt nästa medlemsutskick i december kommer vi att skicka all information via
mail till dig som har e-postadress tillsammans med övrig information som
studiecirklar, månadsmöten, resor och nyheter. Detta för att få ner kostnader
och ur miljösynpunkt. All denna information finns även på vår hemsida:
vanersborg.aktivaseniorer.com som uppdateras kontinuerligt.
Vi önskar dig en fortsatt härlig sommar och väl mött till höstens första
månadsmöte 27 september.

————————————————————————————————————–
Extra resa till Vilnius. 

Klicka på länken och du får där info vem du skall anmäla dig till.

https://alingsas.aktivaseniorer.com/index.php/program/resor

Kontaktperson för anmälan: Folke Blechingberg, email folke@bleged.se eller sms 0709-105030
Länk till infobladet, klicka här!

————————————————————————————————————–
Gör din egen logotype och gör reklam för Aktiva seniorer.

Klicka på bifogad länk och öppna biet i FAS logotype. Spara bilden och skriv ut den i lämplig storlek och klipp ut den och sedan klistra den med plasttape eller tape på insidan av bilrutan till exempel. 

https://www.dropbox.com/preview/Aktiva%20seniorer/Logotype/FAS%20Bi-logo%20f%C3%B6r%20egen%20dekal.docx?role=personal

—————————————————————————————————————————-

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – GDPR

I maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen – GDPR att gälla vilket bland annat innebär att vår styrelse har skyldighet att lämna följande information om hur vi hanterar medlemmarnas person-uppgifter.

Styrelsen är huvudansvarig för hanteringen.

Styrelsen utser ett så kallat Personuppgiftsbiträde (PuB) vilket, i dagsläget, är kassören som tillika är ansvarig för medlemsregistret.

De uppgifter som vi samlar in, och arkiverar, är följande:

  • För – och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Uppgifterna registreras och arkiveras i en datafil som enbart PuB (kassören) har tillgång till samt föreningens arrangörer av resor och studiecirklar. Uppgifterna används vid kontakter och utskick till medlemmarna. 

De nya reglerna innebär bland annat att någon medlemsmatrikel inte kommer att delas ut

Har du frågor kring GDPR och föreningens hantering av detta kan du kontakta kassören.

————————————————————————————————————–
Datahjälp

IT-Guide erbjuder kostnadsfri Drop-In om hur man kan använda Internet på ett smart sätt för att underlätta vardagen.

Det finns möjlighet att få svar på många olika frågor om Internet, datorer, surfplattor och telefoner.

Ni och era medlemmar är välkomna till oss på biblioteket i Vänersborg lördagar kl 11-14 och Vargöns biblioteket varannan vecka kl 16-18 (jämna veckor).

Om ni önskar mer info kan ni ta kontakt med teamledare Nabil.Afshar@it-guide.se, telefon 076-3018031

Vi kan också komma till er och lämna några affischer, om ni önskar det. 

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Gunilla Lundberg, verksamhetschef, 076-249 58 01

#itguidebehövsöverallt

www.it-guide.se

www.facebook.com/itguide.se

Youtube – itguidesweden

Instagram Itguidesweden

Twitter – @itguide_se

LinkedIn

 

 

Top