Hem » Senaste månadsmötet

Senaste månadsmötet

Aktiva Seniorer, månadsmöte den 27 maj 2022. Plats Folkets Hus.Plats Folkets Hus.

Ett 45-tal medlemmar hade samlats i det sköna vårvädret. Dagens föredragshållare, Nils Hjort från Jönköping, hälsades välkommen till mötet. Nils är en historiker som som bedrivit studier i Östeuropa. Framförallt i Lettland, men även Ukraina som var dagens huvudämne och mycket aktuellt p.g.a situationen där. Föredraget betitlades ”Ukrainas våldsamma historia under århundradena” och tog sin början tidigt 1600-tal. Då Polen- Litauen- Ukraina- Vitryssland var ett stort gemensamt rike, styrt av rika adelsmän. Ukraina hade då en viss självständighet fram till början av 1700-talet, då man kom under rysk överhöghet, Tsar Peter, i samband med Karl XII:s krig i landet som slutade med det svenska nederlaget vid Poltava 1709. Under århundradena kom sedan Ukraina att domineras av Ryssland men hela tiden fanns en gemensam kultur i landet och ett gemensamt språk, ukrainska. Och många kända författare och konstnärer, såsom Taras Tjevtjenko, nationalskald, Nikolai Gogol,(revisorn), Marko Vovtjock etc. från Göteborg på månadsmötet. Ca 50 närvarande

Nils Hjort

Första världskriget blev sedan en katastrof för Ukraina med flera krigförande länder på landets territorium. När Sovjet och kommunisterna tog över ledningen år 1922 hade dock landet åtnjutit en kort frihetsperiod några år innan. Många människoliv gick till spillo under dessa år. De vita o rödas krig böljade fram och tillbaka i landet under åren efter första världskriget. Senare, under 1930-talet, utsattes landet för många övergrepp under Stalins ledning. Svält, ryssarna tog Ukrainas mat, politiska utrensningar etc. Hjort nämnde att Ukraina ensamt förlorade mer folk än vad som skedde under hela Första Världskriget i Europa, eller ca 11 milj. människor. En oerhörd siffra, med tanke på att Ukraina idag fortfarande har ca 44 milj. inv. Under andra Världskriget, 1941, trodde man tyskarna skulle komma som befriare undan det sovjetiska oket, men även dessa förhoppningar kom på skam. Avrättningar o judeförföljelser blev omfattande.

Under 1950-talet, under Chrusjtjovs ledning, som för övrigt var ukrainare, förbättras situationen. Ukraina är trots allt en rik del av Sovjet med en stor mat- o råvaruproduktion, kol o stål etc. Kravtjuk för sedan in landet i mera frihet på 1980 talet och 1991 bildar Ryssland, Ukraina o Vitryssland en allians som gör att Sovjetunionen upplöses under Jeltsins ledning. Denna frihet har nu pågått fram till i år, då nya invasionsvågor från Ryssland ånyo hotar landets frihet. Denna gång under Putins ledning. Detta var ett mycket tänkvärt föredrag som varade i över en timma och under stor tystnad i salen. Vi tackar Nils Hjort för denna eminenta insats!

Därefter följde fika, lottdragning och aktuell information från vår ordförande, angående aktuella resor och arrangemang. Behov av ny kassör etc.

Alla tillönskades härefter trevlig helg och sommar, innan mötet avslutades

Putte

Göran Ekman
Sekr.