Senaste månadsmötet

Månadsmöte 23 oktober 2020. Underhållning Lilla Bandet. 27/2 2020

Intresserade åhörare

26 personer kom till mötet i dessa coronatider. För att göra tillställningen så säker som möjligt tillämpades föranmälan och max 50 närvarande i festsalen. En siffra som vi således inte kom upp till, men så var det ju också det första mötet sedan februari. Vi satt 2 deltagare vid varje bord med avstånd. Lilla Bandet bestående av Ulrica Claesson och Johan Pettersen varvade musikunderhållning, sång och keyboard, med ett antal anekdoter o historier till stor muntration i salen. Repertoaren varierade mellan countrymusik o rock och en del svenska låtar. Allt emellan Hasse Kvinnaböske Andersson, Elvis och Sven-Ingvars. De senare innebar allsång för de närvarande. Underhållningen på ca 1 tim. avslutades med Trio med Bumbas, Man skall leva för varandra. Bandet meddelade också att man kommer att öppna en pralin- o. musikaffär i Mellerud inom kort.

Lilla bandet

Därefter följde fika o trevlig samvaro och information från ordf. om kommande höstprogram, innebärande musikquiz i november med Niklas Carlsson, luciafirande i Musikskolans regi i december samt musikunderhållning av Frödingkvartetten.

Att få till stånd ett månadsmöte upplevdes som mycket positivt bland de närvarande med tanke på det långa uppe-hållet.

Vid pennan

Göran Ekman