Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Barbro Schönqvist
Kronogatan 33
462 31 Vänersborg
Tel: 073 600 59 01 babschon@gmail.com
Sekreterare
Göran Ekman
Bryggvägen 4A
462 42 Vänersborg
Tel: 070 226 3401
gr.ekman24477@gmail.com
Kassör
Roland Strid
Tegelbruksvägen 188
462 55 Vänersborg
Tel: 070 696 1509
rost@gotanet.com
Ledamot och vice ordförande
Anna-Lena Löfquist
Vänerparken 10
462 35 Vänersborg
Tel: 073 227 8670 annalena.lofquist@tele2.se
Ledamot
Inga-Maj Strid
Tegelbruksvägen 188
462 55 Vänersborg
Tel: 076 816 33 26
ima@gotanet.com
Ledamot
Solveig Larsson
Tegelbruksvägen 152
462 55 Vänersborg
Tel: 070 977 0297 solveig.l.larsson@gmail.com
Ledamot och Klubbmästare
Berit Andersson
Björkholmsgatan 32A
462 62 Vänersborg
Tel:073 088 9970 beritandersson42@hotmail.com
Suppleant och Webbmaster
Frank Thunberg
Björkholmsgatan 20A
462 32 Vänersborg
Tel: 073 159 86 98 frank.thunberg@telia.com